Intézeti kiadványok

Intézetünk jogelődjének az Üzleti Tudományok Intézetének gondozásában  jelent meg az alábbi három kötet

2018-ban  

VÁLLALATCSOPORTOK SZÁMVITELI RENDSZERE ÉS BESZÁMOLÓJA

A tanulmánykötet a következő cikkeket tartalmazza:

GLOBALIZÁCIÓ HATÁSA EGY MULTINACIONÁLIS VÁLLALAT PÉLDÁJÁN KERESZTÜL. A SZÁMLATÜKÖRBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK KIHASZNÁLÁ-SA A KONSZOLIDÁCIÓ SORÁN  Dr. Czárl Adrienn
KONSZOLIDÁCIÓ AZ IFRS TÜKRÉBEN  Csiba Athina - Jakubovics Fanni - Pető Alexandra
KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG MEG-ÁLLAPÍTÁSA GYAKORLATI PÉLDÁKKAL Dudás Evelin- Kindli Alexandra
TELJES KÖRŰ KONSZOLIDÁCIÓ ELŐKÉSZÍTÉSE ESETEK ALAPJÁN  Sznopka Ivett – Bordás Adrienn Andrea
KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Boda Orsolya - Bolyós Flóra
ECONOMIC RESULTS OF CHINA IN THE LAST CENTURIES Gan Quan

 

2017-ben

Üzlet - Gazdaság - Társadalom

A tanulmánykötet a következő cikkeket tartalmazza:

Szerkesztette Dr. Zéman Zoltán és Dr. Magda Róbert, Lektorálta Dr. Sóvágó Lajos
Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: A PÉNZÜGYI ALAPTUDÁS NEMEK SZERINTI KÜLÖNBÖZŐSÉGE A Z GENERÁCIÓS FIATALOKNÁL EGY KUTATÁS EREDMÉNYEI ALAPJÁN
Fodor Fanni Ildikó – Almádi Bernadett: FOGLALKOZTATOTTI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLAT A MAGYAR GOMBA VERTIKUMBAN A VERSENYKÉPESSÉG FOKOZÁSA ÉRDEKÉBEN MAGYAR ÉS KÜLFÖLDI FOGLALKOZTATOTTAK ESETÉBEN
Medveczky Balázs – Földi Péter: A MÉDIA SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN
Mihályi Fruzsina - Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna: A MUNKAPIACI KÍNÁLATI OLDAL, A MUNKANÉLKÜLISÉG ÉS A FOGLALKOZTATÁS VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON KÜLÖNÖS TEKINTETTEL JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN
Gáspár Sándor - Fodor Fanni Ildikó - Szilágyi Tibor Pál – Almádi Bernadett: HOGYAN PROMOTÁLJUNK BIOÉLELMISZEREKET, AVAGY A BTL KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZRENDSZER ALKALMAZHATÓSÁGA PRIMER KUTATÁS ALAPJÁN
Dr. Papp János – Fürediné Dr. Kovács Annamária: AZ INTERAKTÍV DIGITÁLIS TELEVÍZIÓZÁS MARKETING SZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE
Szilágyi Tibor Pál: AZ ÉPÍTŐIPARI BERUHÁZÁSI OPERATÍV KOMPETENCIÁK ÉS A KIVITELEZŐ HÍRNEVE KÖZÖTTI KAPCSOLAT ELEMZÉSE
Dr. Lencsés Enikő: PRECÍZIÓS SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYTERMELÉSSEL KAPCSOLATOS ISMERETEK VÁLTOZÁSA 2011 ÉS 2016 KÖZÖTT
Gál Zsolt: A VISEGRÁDI ORSZÁGOK GAZDASÁGI JELLEMZŐINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA REGIONÁLIS SZINTEN
Dr. Neszmélyi György Iván: DÉL-KOREA AGRÁRGAZDASÁGÁNAK SAJÁTOS JELLEMZŐI ÉS KIHÍVÁSAI
Dr. Neszmélyi György Iván: A TAJVANI MEZŐGAZDASÁG TÖRTÉNETI HÁTTERE ÉS MAI FELADATAI AGRICULTURE OF TAIWAN – ITS HISTORICAL BACKGROUND AND PRESENT TASKS
 

Üzlet - Tradíció - Innováció

A tanulmánykötet a következő cikkeket tartalmazza:

Szerkesztette Dr. Zéman Zoltán, Lektorálta Dr. Túróczi Imre
Molnár Petronella: A MAGYARORSZÁGI INGATLANVAGYON GAZDÁLKODÁSSAL FOGLALKOZÓ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK JÖVEDELMEZŐSÉGE
Botos Bálint, Szemere Tibor Pál: PREFERENCIAVIZSGÁLAT A Z-GENERÁCIÓ FOGYASZTÓI KÖRÉBEN
Sánta Emma: A PROJEKTMENEDZSMENT SZEREPÉNEK BEMUTATÁSA EGY VÁLLALATI PÉLDÁN KERESZTÜL
Medveczky Balázs: DIÓHÉJBAN A KOMMUNIKÁCIÓRÓL, KOMMUNIKÁCIÓS ELMÉLETEK SZEREPÉRŐL A TELEVÍZIÓZÁSBAN
Morauszki Kinga Szilvia, Dr. Lajos Attila: A BESZÁLLÍTÓK JAVÍTÁSRA SZORULÓ POTENCIÁLJAINAK VIZSGÁLATA (SUPPLIER´S POTENTIALS TO BE REPAIRED: CASE STUDY)
Dr. Varga Erika, Dr. Szira Zoltán: A KOMPETENCIAMODELLEK SZEREPE AZ OKTATÁSBAN ÉS AZ EMBERI ERŐFORRÁS-MENEDZSMENTBEN
Dr. Lázár Ede, Dr. Papp János: ÖKONOMETRIAI MODELLEK ALKALMAZÁSA AZ MAGYARORSZÁGI TÖLTŐÁLLOMÁSOK SZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉSÉBEN
Dr. Zéman Zoltán, Dr. Tóth Márk: VÁLLALATI MODELLTANULMÁNY A CONTROLLING KIALAKÍTÁSÁBAN
Dr. Bárczi Judit, Kebelei Zsófia, Lévai Erzsébet, Hajduné Kókai Ágnes: VÁLLALATÉRTÉKELÉSI ESETTANULMÁNY EGY ADOTT „B” VÁLLALAT MÓDSZERTANI, PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE
Dr. Bárczi Judit, Csapainé Szelezsán Andrea, Szabó Krisztina, Tari Mária: VÁLLALATÉRTÉKELÉSI ESETTANULMÁNY EGY ADOTT „A” VÁLLALAT MÓDSZERTANI, PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE
Gáspár Sándor, Almádi Bernadett: KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK ÉS CSATORNÁK ALKALMAZÁSÁNAK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A VÁLLALATI BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓBAN