Pénzügy Tanszék

Tanszéken folyik a pénzügyi szakterületekhez tartozó oktató és kutatómunka. Az intézetben lévő három tanszék a Számvitel Tanszék, a Pénzügy Tanszék és a Controlling Tanszék szorosan együttműködve végzi tevékenységét, mind az kutatás, mind az oktatás területén, valamennyi képzési szinten és gödöllői Karon a magyar és az idegen nyelvű képzésekben egyaránt (FOSZK, BA, MA, MBA, egyéb posztgraduális képzések valamint PhD).

A Pénzügy Tanszék fő célja, hogy az általunk oktatott tantárgyak keretében mind elméleti, mind gyakorlati téren megfelelő, jól használható tudást tudjunk átadni a Hallgatóinknak, amelynek birtokában a szakterületük meghatározó szereplőivé válhatnak a jövőben. Az oktatási tevékenységünk mellett nagy hangsúlyt fektetünk a kutatási tevékenységre. A munkatársak jelentős része rendelkezik tudományos fokozattal. Egy kutatócsoport is kapcsolódik a Tanszék munkájához és számos hazai és nemzetközi publikáció született a kollégáink tollából az elmúlt években. Az oktatás mellett nagy figyelmet szentelünk a tehetséggondozásnak, hallgatóink sikereket értek el az elmúlt években az országos pénzügyi esettanulmányi versenyeken, valamint intézményi és országos tudományos diákköri konferenciákon.

Küldetésünk

Hallgatóink számára elméleti és gyakorlati, mindenkor jól használható tudás átadása, annak érdekében, hogy közgazdászként az előttük álló feladatokat, kihívásokat szakmailag megalapozottan, tudományos igényességgel és a legjobb minőségben tudják megoldani.

Fontosabb tantárgyaink a következők:

Adótan, Alkalmazott vállalatértékelés, Bankismeretek, Banküzemtan és –elemzés, Befektetések, Befektetések alapjai, Empirikus pénzügyek, Haladó pénzügytan, Haladó vállalati pénzügyek, Kisvállalkozások finanszírozási specialitásai, Nemzetközi pénzforgalom, Nemzetközi pénzügyek alapjai, Pénzügy MSc, Pénzügyi elmélettörténet, Pénzügyi számítások, Pénzügymenedzsment alapjai, Pénzügymenedzsment és kockázatkezelés, Pénzügytan BA, Vállalati adózás, Vállalati információs rendszerek számvitel és pénzügy moduljai, Vállalati pénzügyek, Vállalati pénzügyi döntések, Vállalati pénzügyi döntések alapjai

A Tanszék főállású vezető oktatói: Dr. Pataki László, Dr. Bárczi Judit

A Tanszék vezetője: Dr. Pataki László egyetemi docens

Kutatócsoportok:

Fő kutatási terület rövid leírása:

A Tanszék kutatási tevékenysége igen sokrétű. Jellemzően vállalatfinanszírozás, tőkeszerkezet vizsgálatok, vállalatértékelés, befektetések elemzése, adózási kérdések, önkormányzatok gazdálkodása, valamint a lakossági megtakarítások hajlandóságának elemzése áll a vizsgálatok központjában.

Kiemelt kutatási területeink jelenleg:

 • A bázeli bankszabályozási előírások hatása a hazai és az európai bankrendszerre
 • A vállalkozásfinanszírozás elmélete és módszertana a hazai kis- és középvállalkozásoknál
 • A hazai vállalkozások tőkehelyzetében és tőkeszerkezetében bekövetkezett változások tendenciáinak elemzése
 • Módszertani eljárások és elemzések hasznosításának kutatása a vállalatértékelésben
 • A befektetések módszertani sajátosságainak elemzése és az egyes területek kapcsolódási rendszerének feltárása

 

Őszinte tisztelettel,

Dr. Pataki László, Zsolt, PhD
intézeti tanszékvezető, egyetemi docens

Email: pataki.laszlo@gtk.szie.hu
Cím: SZIE GTK Pénzügy, Számvitel és Controlling  Intézete, Pénzügy Tanszék
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Telefon: 28/522-000

 

2020.05.07.

Munkatársaink

Egyetemi docens
Név
Dr. Pataki László
Telefon: +36-28-522-000/1747
Iroda: Főépület 1037.szoba
 • Pénzügy Tanszék
 • Pénzügyi, Számviteli és Kontrolling Intézet
Részletek
Adjunktus
Név
Jávorné Dr. Végh Klaudia Katalin
Telefon: +36-28-522-000/2017
Iroda: Főépület 1038.szoba
 • Pénzügy Tanszék
 • Pénzügyi, Számviteli és Kontrolling Intézet
Részletek
Tanársegéd
Név
Földi Péter
Telefon: +36-28-522-000/2017
Iroda: Főépület, 1038. szoba
 • Pénzügy Tanszék
 • Pénzügyi, Számviteli és Kontrolling Intézet
Részletek
Mestertanár
Név
Halmosi Tímea
Telefon: +36-28-522-000/1746
Iroda: Főépület 1036. szoba
 • Pénzügy Tanszék
 • Pénzügyi, Számviteli és Kontrolling Intézet
Részletek