Controlling Tanszék

Tanszéken folyik a controlling szakterületekhez tartozó oktató és kutatómunka. Az intézetben lévő három tanszék a Számvitel Tanszék, a Pénzügy Tanszék és a Controlling Tanszék szorosan együttműködve végzi tevékenységét, mind az kutatás, mind az oktatás területén, valamennyi képzési szinten és gödöllői Karon a magyar és az idegen nyelvű képzésekben egyaránt (FOSZ, BA, MSc, MBA és PhD).

A Controlling Tanszék fő célja, hogy az általunk oktatott tantárgyak keretében mind elméleti, mind gyakorlati téren megfelelő, jól használható tudást tudjunk átadni a diákjainknak, melynek birtokában a szakterületük meghatározó szerepelőivé válhatnak a jövőben. Az oktatási tevékenységünk mellett nagy hangsúlyt fektetünk a kutatási tevékenységre, az intézeti munkatársak jelentős része rendelkezik tudományos fokozattal. Egy kutatócsoport is kapcsolódik a Tanszék munkájához és számos hazai és nemzetközi publikáció született a kollégáink tollából az elmúlt években. Az oktatás mellett nagy figyelmet szentelünk a tehetséggondozásnak, hallgatóink sikereket értek el intézeti szinten az országos pénzügyi esettanulmányi versenyeken, TDK versenyeken az elmúlt években. Kiemelt jelentőséget fordítunk a gyakorlati vállalati kapcsolatokra.

Küldetésünk

Hallgatóink számára elméleti és gyakorlati, mindenkor jól használható tudás átadása, annak érdekében, hogy közgazdászként az előttük álló feladatokat, kihívásokat szakmailag megalapozottan, tudományos igényességgel és a legjobb minőségben tudják megoldani.

Fontosabb tantárgyaink a következők:

Controlling, Controlling technikák, Humán controlling, Pénzügyi controlling, Pénzügyi controlling és üzleti játék, Ellenőrzés

A Tanszék főállású vezető oktatói: Dr. habil Zéman Zoltán

A Tanszék vezetője: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi tanár

Kutatócsoportok:

 • Controlling Kutatócsoport

 

Fő kutatási terület rövid leírása:

A Tanszék kutatási tevékenysége igen sokrétű. A controlling módszertani, adózási kérdések, önkormányzatok gazdálkodása áll a vizsgálatok központjában.

A vállalati gazdálkodás  kérdés körei:

 • Gazdálkodásszervezési folyamatok és a pénzügyi controlling módszertan fejlesztési lehetőségei,
 • A hazai vállalkozások tőkehelyzetében és tőkeszerkezetében bekövetkezett változások tendenciáinak elemzése, pénzügyi controlling módszertana
 • Módszertani eljárások és elemzések hasznosításának kutatása a vállalatértékelésben

 

Őszinte tisztelettel,

Dr. habil. Zéman Zoltán, PhD
intézeti tanszékvezető, egyetemi tanár

Email: zeman.zoltan@gtk.szie.hu
Cím: SZIE GTK Pénzügy, Számvitel és Controlling  Intézet,
Controlling Tanszék
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Telefon: 28/522-000/2006

 

2020.05.07.

Munkatársaink

Egyetemi tanár
Név
Dr. habil. Zéman Zoltán
Telefon: +36-28-522-000/2006
Iroda: Főépület 1042.szoba
 • Controlling Tanszék
 • Pénzügyi, Számviteli és Kontrolling Intézet
Részletek
Tanársegéd
Név
Gácsi Roland
Telefon: +36-28-522-000/2017
Iroda: Főépület 1038.szoba
 • Controlling Tanszék
 • Pénzügyi, Számviteli és Kontrolling Intézet
Részletek
Szőke Brigitta
Telefon: +36-28-522-000/1746
Iroda: Főépület, 1036. szoba
 • Pénzügyi, Számviteli és Kontrolling Intézet
 • Controlling Tanszék
Részletek
Címzetes egyetemi docens
Név
Dr. Sóvágó Lajos
Telefon: +36-28-522-000/1745
Iroda: Főépület 1039.szoba
 • Controlling Tanszék
 • Pénzügyi, Számviteli és Kontrolling Intézet
Részletek