Számvitel Tanszék

 

A Számviteli Tanszék a Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán működik a Pénzügy, Számvitel és Kontrolling Intézetének részeként. Tanszéken folyik a számviteli és pénzügyi szakterületekhez tartozó oktató és kutatómunka. Az intézetben lévő három tanszék a Számvitel Tanszék, a Pénzügy Tanszék és a Kontrolling Tanszék szorosan együttműködve végzi tevékenységét, mind az kutatás, mind az oktatás területén, valamennyi képzési szinten és gödöllői Karon a magyar és az idegen nyelvű képzésekben egyaránt (FOSZ, BA, MSc, MBA és PhD).

A Számviteli tanszék fő célja az aktuális számviteli ismeretek átadása a hallgatók számára és a számviteli képességek megszerzésének elsajátíttatása. Az ismeretek elsajátítását elősegítik munkatársaink gyakorlati tapasztalata és kutatási tevékenysége. A Pénzügy és Számvitel alapszak Számvitel szakirány, valamint a Pénzügy és Számvitel felsőoktatási szakképzéshez kötődő tantárgyak jelentős részét a Tanszék munkatársai oktatják a Pénzügy és a Kontrolling Tanszék munkatársaival együttműködve. Tanszékünk más alapszakok és mesterszakok képzésében is részt vállal. Az általunk kezelt tárgyak közül néhány oktatása angol nyelven is folyik.

A megszerzett ismeretek elsajátításának eredménye, hogy hallgatóink eredményesen vesznek részt számviteli esettanulmány versenyeken. Oktatáson kívüli tevékenységünkhöz tartozik a hallgatók Tudományos Diákköri kutatásainak segítése és támogatása.

Oktatóink egy része a SZIE Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola témavezetője és oktatója idegen nyelven is. Ezzel is biztosítjuk a gyakorlati ismeretek tudományos és elméleti megalapozását.

Küldetésünk

Elméleti ismertek és gyakorlati tapasztalatok átadása a hallgatók számára, akik mindezekre építve alkalmasak lesznek a szakma bármely területén és szektorában kiemelkedő szintű munkát végezni és a megszerzett tudást tovább fejleszteni.

Fontosabb tantárgyaink a következők:

Számvitel alapjai, Pénzügyi számvitel, Vezetői számvitel, Konszolidált beszámoló alapjai, Számviteli esettanulmányok, Könyvvizsgálat alapjai, Egyéb szervezetek számvitele és számviteli specialitások, Költségvetési szervek államháztartástana, gazdálkodása és számvitele, Üzleti szabályzatok, Számvitelszervezés, Ellenőrzési alapok, Ellenőrzés, Elemzés, Számviteli elemzés, Számvitel, Pénzintézeti számvitel, Haladó vezetői számvitel, Nemzetközi számvitel alapjai, Nemzetközi számvitel,  Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok és instrumentumok számvitele, Vállalati információs rendszerek számvitel és pénzügy moduljai

A Tanszék főállású vezető oktatói: Dr. Tóth Márk, Vajna Istvánné Dr. Tangl Anita, Dr. Vörös Gyula

A Tanszék vezetője: Vajna Istvánné Dr. Tangl Anita

Kutatócsoport:

 • Számviteli kutatócsoport

A kutatási terület rövid leírása:

A Tanszék kutatási tevékenysége a számviteli rendszerek működtetésének gyakorlati lehetőségeit és jogszabályi kereteit vizsgálja. Különös figyelmet érdemel a számviteli rendszerek kialakításához kötődő vállalatirányítás által megfogalmazott információs igények teljesítésének vizsgálata.

A kutatási tevékenység a vállalati és az államháztartási szféra számviteli körülményeire is kiterjed a nemzetközi pénzügyi és számviteli elvárások tükrében.

Jelenlegi kutatási területek:

 • pénzügyi és vezetői számvitel lehetőségei és korlátai
 • nemzetközi számviteli rendszerek
 • államháztartás számvitele
 • a számvitelből nyerhető információ felhasználási területei
 • a számviteli rendszerek kialakításának és működtetésének tényezői

 

Őszinte tisztelettel,

Vajna Istvánné Dr. Tangl Anita, PhD
intézeti tanszékvezető, egyetemi docens

Email: Tangl.Anita@gtk.szie.hu
Cím: SZIE GTK Pénzügy, Számvitel és Controlling Intézete, Számvitel Tanszék
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Telefon: 28/522-000

 

2020.05.07.

Munkatársaink

Egyetemi docens
Név
Dr. Tóth Márk
Telefon: +36-28-522-000/1747
Iroda: Főépület 1037.szoba
 • Pénzügyi, Számviteli és Kontrolling Intézet
 • Számvitel Tanszék
Részletek
Vajna Istvánné Dr. Tangl Anita
Telefon: +36-28-522-000/1747
Iroda: Főépület 1037.szoba
 • Számvitel Tanszék
 • Pénzügyi, Számviteli és Kontrolling Intézet
Részletek
Dr. Vörös Gyula
Telefon: +36-28-522-000/1747
Iroda: Főépület 1037.szoba
 • Pénzügyi, Számviteli és Kontrolling Intézet
 • Számvitel Tanszék
Részletek
Adjunktus
Név
Dr. Belovecz Mária
Telefon: +36-28-522-000/1746
Iroda: Főépület 1036.szoba
 • Számvitel Tanszék
 • Pénzügyi, Számviteli és Kontrolling Intézet
Részletek
Tanársegéd
Név
Almádi Bernadett
Telefon: +36-28-522-000/2017
Iroda: Főépület 1038.szoba
 • Számvitel Tanszék
 • Pénzügyi, Számviteli és Kontrolling Intézet
Részletek
Mestertanár
Név
Dr. Takácsné dr. Váradi Györgyi
Iroda: Főépület
 • Számvitel Tanszék
 • Pénzügyi, Számviteli és Kontrolling Intézet
Részletek