Gyorsmenü

TDK-információk

A tudományos diákköri tevékenység

A tudományos diákköri tevékenység elősegítése alapvetően a kutatóműhelyek és intézményi tudományos diákköri konferenciák szervezését, és a sikeres hallgatók támogatását jelenti. Az Intézet  fő képzési és kutatási profiljának megfelelően elsődlegesen a Menedzsmenttudományok és alkalmazott Közgazdaságtudományok területén történik.
A tehetséggondozó műhelyek kialakítása hozzájárul a hallgatók tudományos munkájának elősegítéséhez, megalapozza annak a lehetőségét, hogy bekapcsolódhatnak az intézményi kutatás–fejlesztés–innovációs láncba.

A tudományos diákkör célja a hallgatók bevezetése az elméleti és gyakorlati kutatómunkába, illetve a második ciklusú képzésbe való bekapcsolódás előkészítése, a kötelező tananyagot meghaladó, tudományos igényű önképzés, továbbá a diákköri munka során, vagy azon kívül elért egyéni vagy kollektív eredmények szakmai nyilvánosságának és megítélésének biztosítása, hasznosításának elősegítése.

A Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) a tantervi tananyagot meghaladó, tudományos igényű hallgatói munkáknak teremt nyilvános fórumot. Célja a szerzők tudományos, szakmai fejlődésének elősegítése, a tudományos gondolkodás és vitastílus fejlesztése. A dolgozatok elkészítését témavezető segíti, a hallgatók a tudományos konferenciákhoz hasonlóan szekciókban mutatják be dolgozataikat. A dolgozatokat és a prezentációkat szakmai zsűri értékeli a tudományos közleményekre vonatkozó elvárások és normák alapján.

Az Intézetben a TDK szervezéssel Dr. Belovecz Mária egyetemi adjunktus foglalkozik (elérhetősége a kapcsolat pont alatt).

MEGHÍRDETETT TÉMÁK:

Controlling

 • A controlling - rendszer kialakításának célja, alapelvei, működésének vizsgálata, fejlesztése meghatározott vállalkozásnál. A szervezeten belüli controlling differenciálódása, a controlling metodika standardizálódása mellett egy meghatározott vállalkozásnál.
 • Az ellenőrzési rendszer felépülés. Az ellenőrzési módszerek bemutatása egy vállalkozásnál. A vállalkozás belső ellenőrzési rendszerének vizsgálata, fejlesztése.
 • Az ellenőrzési rendszer felépülése és az ellenőrzési szintek kapcsolata különös tekintettel a közpénzek ellenőrzésére.

Pénzügy

 • Banki, pénzintézeti finanszírozás szerepe a vállalkozások működésében Bankügyletek, kockázatok, kockázatkezelés.
 • A likviditás és pénzgazdálkodás tervezése, alakulásának vizsgálata. A likviditás fenntartásának lehetőségei adott vállalkozás esetében. Pénzügyi tervezés, vállalati stratégiai éves és operatív pénzügyi tervek készítése, értékelése.
 • A pénzügyi piacok, eszközök, befektetési formák. A befektetési eszközök értékelési és árazási technikái.
 • A pénzügyi controlling rendszer elemei és hatásuk a vállalati döntésekre.
 • A tőzsdei ügyletek és azok alkalmazásának hatása a vállalatfinanszírozásra.
 • Pénzügymenedzsment döntések a vállalkozások működtetési folyamataiban, valamint az adott vállalat egyes életciklusaiban.
 • Bank és vállalkozás kapcsolatrendszere a különböző bankügyletekben. (számlavezetés, hitelezés, egyéb ügyletek.)
 • A kockázati tőke szerepe. Kockázati tőke befektetés egy működő gazdálkodó szervezetbe.
 • Pénzügyi kockázatok mérése, kezelése.
 • Kötvény, részvénypiacok, származtatott ügyletek és egyéb befektetések értékelése.

Számvitel

 • A csődeljárás, felszámolás, végelszámolás bonyolítása, következményeinek elemzése, értékelése, valamint számviteli teendői.
 • A pénzintézet számviteli rendszerének működése és sajátosságai és információs szerepe.
 • A költségvetési szervek számviteli politikájának értékelése.
 • Egy költségvetési szerv gazdálkodásának értékelése több év beszámolója alapján.
 • Az egyéb szervezetek számviteli rendszerének működése, értékelése.
 • A magyar számviteli törvény és nemzetközi szabályozások összehasonlítása, és a nemzetközi számviteli standardok szerepe a hazai szabályozásában konkrét vállalati esettanulmánnyal.
 • A könyvvizsgálat szerepe, munkafolyamatai, információigény és kielégítésének módjai a vállalkozásoknál.
 • Nemzetközi elszámolások, kockázatok és ezek hatásai a gazdaságra, vállalkozásokra.

 

http://gtk.szie.hu/tdk

2020.05.07.