GSZDI témavezetők témakörei

2020.09.14.

A Doktori Iskola neve:

Gazdaság- és Regionális Tudományi Doktori Iskola

A Doktori Iskola vezetője: Dr. Popp József, egyetemi tanár
Tudományági besorolás: gazdálkodás- és szervezéstudományok
A képzés kezdetének éve: 1993
A Doktori Iskola vezetőjének postacíme: Szent István Egyetem, Gazdaság- és Regionális Tudományi Doktori Iskola, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
A Doktori Iskola titkára: Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna, PhD (gazdálkodás- és szervezéstudományok) egyetemi docens (Naarne.Toth.Zsuzsanna.Eva@szie.hu)
Email:

A doktori iskola további adatai: https://doktori.hu/index.php?menuid=191&lang=HU&di_ID=161

 

A graduális oktatáson túl intézetünkben kiemelt szerepe van a PhD képzésnek, mind nappali, mind levelező tagozatos formában.Az intézetben fokozatot szerzett PhD. hallgatókról a  https://szie.hu/node/976 linken talál bővebb információt.

Felvételi: https://szie.hu/Doktori_kepzes_es_Habilitacio/palyazat

felveteli.phd@szie.hu

A PhD képzés iránt érdeklődők a következő Intézeti témavezetők és témaköreik közül választhatnak Intézetünkben:

Dr. Zéman Zoltán (gazdálkodás- és szervezéstudományok):

 • Gazdálkodásszervezési folyamatok és a pénzügyi controlling módszertan fejlesztési lehetőségei
 • Folyamat controlling
 • A controlling módszertan standardizálódása és szervezeti, ágazati differenciálásának elemzése, fejlesztési lehetőségei
 • A befektetési controlling-módszertan fejlesztési lehetőségei
 • A pénzügyi controlling-módszertan fejlesztési lehetőségei
 • A humán controlling-módszertan fejlesztési lehetőségei
 • A hitelintézetek versenyképességének fejlődését meghatározó gazdálkodásszervezési folyamatok
 • Gazdálkodásszervezési folyamatok és a controlling módszertan fejlesztési lehetőségei
 • A humán teljesítmény controlling módszertan fejlesztési lehetőségei
 • Gazdálkodásszervezési folyamatok és a controlling módszertan fejlesztési lehetőségei
 • Bankválasztás, mint vállalati pénzügyi döntés hazai és nemzetközi vonatkozásban

Vajna Istvánné Dr. Tangl Anita (gazdálkodás- és szervezéstudományok):

 • A számviteli rendszer kialakításának és működtetésének valamint a számviteli és adózási rendszer kapcsolatának módszertani kérdései
 • A hazai és nemzetközi számviteli rendszerek működtetésének, fejlesztésének sajátosságai, adózási és módszertani kérdései
 • A hazai és nemzetközi számviteli rendszerek kialakításának, harmonizációjának, működtetésének és fejlesztésének módszertani kérdései
 • A termelékenység- és minőségfejlesztési módszerek gazdasági hatásainak vizsgálata a számviteli rendszerből információk alapján
 • A számviteli és adózási rendszer módszertani összefüggései
 • A számviteli rendszer kialakításának módszertani kérdései
 • A számviteli rendszer kialakítása és a belőle nyerhető információk
 • The speciality of the national and international accounting and taxing system, and their improvement possibilities

Dr. Bárczi Judit (gazdálkodás- és szervezéstudományok):

 • Bankok gazdálkodásának összehasonlító elemzése a visegrádi országokban
 • A befektetések módszertanisajátosságainak elemzése és az egyes területek kapcsolódási rendszerének feltárása
 • Módszertani eljárások és elemzések hasznosításának kutatása a vállalatértékelésben
 • Makrogazdasági, pénzügyi kérdéskörök korrupció összetevőinek vizsgálata
 • Tőzsdei elemzések és értékelések, a befektetések módszertanának korszerűsítése
 • Módszertani eljárások és elemzések a vállalatértékelésben

Dr. Pataki László (gazdálkodás- és szervezéstudományok):

 • Az európai bankszabályozási és betétbiztosítási rendszerek átalakításának és azok követelményeinek elemzése
 • A hazai vállalkozások tőkehelyzetében és tőkeszerkezetében bekövetkezett változások tendenciáinak elemzése

 

A témameghirdetések a www.doktori.hu honlapon megtalálhatók.