Gyorsmenü

Szak- és diplomadolgozat

2020.05.07.

Tisztelt Szak- és Diplomadolgozat-bíráló!

A dolgozatok bírálati felületéhez a megfelelő azonosítóadatok megadása után a következő címen juthat el: https://thesis.gtk.szie.hu/

Tisztelt Hallgató!

A szak- és diplomadolgozatokhoz szükséges Titkosítási kérelem megtalálható a kari honlapon is

A Pénzügy Számvitel BA alapszakon választható szakdolgozati témakörök

Szakdolgozathoz választható témakörök: (a témakörön belül, konkrét cím megfogalmazása szükséges)

Mindkét szakirány által választható

 1.  A Számlarend és a kettős könnyvitel (belső és külső célú) működése, szervezése, fejlesztése, az adatok számítógépes feldolgozása adott vállalkozásnál. A számviteli politika kialakítása választott vállalkozásnál (különös tekintettel az előírt szabályzatokra).
 2. A vállalkozói célokat szolgáló (menedzsment) számvitel, szervezése, fejlesztése, a nyerhető információk köre, hasznosítása adott vállalkozásnál. A vállalkozás számviteli információs rendszere működésének vizsgálata, javaslat az integrált információ-rendszer kialakítására.
 3. A vállalkozás számviteli információs rendszer alrendszereinek (anyag, munkabér, tárgyi eszköz, pénzügy stb.) vizsgálata, javaslat továbbfejlesztésükre egy adott vállalkozásnál, illetve összehasonlító vizsgálat több rendszer esetében.
 4. A vállalkozás számviteli információs rendszer költség elszámolási rendszerének vizsgálata, elemzése, értékelése és javaslat továbbfejlesztésére egy adott vállalkozásnál.
 5. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése, értékelése az Éves beszámolókból nyerhető információk alapján 3-5 évre vonatkozóan. (Mérlegelemzés).
 6. A vállalkozás egész tevékenységének értékelése a Beszámoló (Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő melléklet, egyéb információk, adózási kérdéskörök) adatai alapján.
 7. A controlling - rendszer kialakításának célja, alapelvei, működésének vizsgálata, fejlesztése meghatározott vállalkozásnál. A szervezeten belüli controlling differenciálódása, a controlling metodika standardizálódása mellett egy meghatározott vállalkozásnál.
 8. Az ellenőrzési rendszer felépülés. Az ellenőrzési módszerek bemutatása egy vállalkozásnál. A vállalkozás belső ellenőrzési rendszerének vizsgálata, fejlesztése.
 9. A vállalkozások finanszírozási igényei, kielégítésének módjai, formái. Bank és vállalkozás kapcsolatrendszere a különböző bankügyletekben.
 10. A vállalkozás üzleti, pénzügyi tevékenységének elemei, a megvalósulás operatív értékelése (terv-tény elemzése).
 11. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésének elve és gyakorlati megvalósítása adott vállalkozásnál.
 12. A vállalkozás-finanszírozás. Tőkeszerkezet és jövedelmezőség összefüggései, adott vállalkozásnál.
 13. Beruházási projekt gazdasági elemzése, az üzleti terv értékelése, kockázat, megvalósíthatóság értékelése, és/vagy megvalósulás utólagos vizsgálatával.
 14. A könyvvizsgálat szerepe, munkafolyamatai, információigény és kielégítésének módjai a vállalkozásoknál.
 15. Az ellenőrzési rendszer felépülése és az ellenőrzési szintek kapcsolata különös tekintettel a közpénzek ellenőrzésére.
 16. A nemzetközi számviteli rendszer (IFRS) bevetésének elméleti és gyakorlati megközelítése.
 17. A nemzetközi számviteli rendszerben (IFRS) alkalmazott értékelési eljárások sajátosságai és azok összehasonlítása a magyar szabályozórendszerrel.
 18. A nemzetközi számviteli rendszerben (IFRS) készített beszámolók vizsgálata (beszámoló részek, sajátosságok, speciális részek) és a beszámolóból nyerhető információk.

Pénzügy szakirány által választható

 1. Banki, pénzintézeti finanszírozás szerepe a vállalkozások működésében Bankügyletek, kockázatok, kockázatkezelés.
 2. A likviditás és pénzgazdálkodás tervezése, alakulásának vizsgálata. A likviditás fenntartásának lehetőségei adott vállalkozás esetében. Pénzügyi tervezés, vállalati stratégiai éves és operatív pénzügyi tervek készítése, értékelése.
 3. A pénzügyi piacok, eszközök, befektetési formák. A befektetési eszközök értékelési és árazási technikái.
 4. A pénzügyi controlling rendszer elemei és hatásuk a vállalati döntésekre.
 5. A tőzsdei ügyletek és azok alkalmazásának hatása a vállalatfinanszírozásra.

Számvitel szakirány által választható

 1. A csődeljárás, felszámolás, végelszámolás bonyolítása, következményeinek elemzése, értékelése, valamint számviteli teendői.
 2. A pénzintézet számviteli rendszerének működése és sajátosságai és információs szerepe.
 3. A költségvetési szervek számviteli politikájának értékelése.
 4. Egy költségvetési szerv gazdálkodásának értékelése több év beszámolója alapján.
 5. Az egyéb szervezetek számviteli rendszerének működése, értékelése.

A Pénzügy MSc mesterszakon választható diplomadolgozati témakörök

Diplomadolgozathoz választható témakörök: (a témakörön belül, konkrét cím megfogalmazása szükséges)

 1. A vállalati információs rendszer pénzügyi és számviteli moduljainak kialakítása és működtetésének specialitásai egy adott vállalkozás esetében.
 2. Egy adott vállalkozás beszámolójából nyerhető információk és azok felhasználási területei, különös tekintettel a számviteli politika és a vállalati gazdasági folyamatok kapcsolatára.
 3. A pénzügyi kimutatások információ tartalmának elemzése és összehasonlítása a nemzetközi számviteli rendszerek ismeretében (IAS/IFRS, US-GAAP, EU irányelvek szerint)
 4. A magyar számviteli törvény és nemzetközi szabályozások összehasonlítása, és a nemzetközi számviteli standardok szerepe a hazai szabályozásában konkrét vállalati esettanulmánnyal.
 5. Pénzügymenedzsment döntések a vállalkozások működtetési folyamataiban, valamint az adott vállalat egyes életciklusaiban.
 6. A vállalkozások adóterhelésének elemzése, költségvetési kapcsolatok értékelése.
 7. A vállalkozói célokat szolgáló (menedzsment) számvitel, szervezése, fejlesztése, a nyerhető információk köre, hasznosítása adott vállalkozásnál. A vállalkozás számviteli információs rendszere működésének vizsgálata, javaslat az integrált információ-rendszer kialakítására.
 8. A pénzügyi controlling - rendszer célja, alapelvei, működésének vizsgálata, fejlesztés, szervezeten belüli kapcsolata. A stratégiai és az operatív controlling kialakítása, eszközeinek alkalmazása egy meghatározott vállalkozásnál.
 9. Az ellenőrzési rendszer felépülése és az ellenőrzési szintek kapcsolata. A külső ellenőrzés. Ellenőrzési módszerek bemutatása egy vállalkozásnál. A vállalkozás belső ellenőrzési rendszerének vizsgálata, fejlesztése.
 10. Bank és vállalkozás kapcsolatrendszere a különböző bankügyletekben. (számlavezetés, hitelezés, egyéb ügyletek.)
 11. A vállalkozás-finanszírozás (saját tőke, önfinanszírozás, hitel, lízing, faktoring, forfetirozás, kockázati tőke). Tőkeszerkezet és jövedelmezőség összefüggései, adott vállalkozásnál.
 12. A pénzügyi tervezés. Vállalati stratégiai, éves és operatív pénzügyi tervek (mérlegterv, eredményterv, likviditási terv, nettó cash-flow, hitelterv) készítése, értékelése.
 13. Fizetési problémák kezelése, kockázat és csőd előrejelzések, pénzügyi konszolidáció, reorganizáció. Vállalati fúziók pénzügyi hatása.
 14. Befektetési, beruházási projektek gazdasági elemzése, az üzleti terv értékelése, kockázat-hozam összefüggései, a megvalósíthatóság értékelése, és/vagy megvalósulás utólagos vizsgálatával. Érzékenység vizsgálat.
 15. A vállalati érték és azt meghatározó tényezők értékelése adott vállalatnál. Részvényárfolyam alakulásának vizsgálata.
 16. Nemzetközi elszámolások, kockázatok és ezek hatásai a gazdaságra, vállalkozásokra.
 17. A vállalatértékelés módszereinek és eszközeinek bemutatása egy adott vállalkozásban.
 18. A kockázati tőke szerepe. Kockázati tőke befektetés egy működő gazdálkodó szervezetbe.
 19. Pénzügyi kockázatok mérése, kezelése.
 20. Kötvény, részvénypiacok, származtatott ügyletek és egyéb befektetések értékelése.
 21. A vállalkozás tevékenységének vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése, értékelése 3-5 évre vonatkozóan az Éves Beszámoló (Mérleg, Eredmény kimutatás, Kiegészítő melléklet, egyéb információk) adatai alapján. Pénzügyi kimutatások elemzése.
 22. A likviditás és pénzgazdálkodás éves és éven belüli tervezése, alakulásának vizsgálata. A likviditás fenntartásának, illetve helyreállításának lehetőségei, módszerei adott vállalkozásnál.
 23. Finanszírozási döntések folyamata, kölcsönhatásai. Tőkehasznosítás, kockázat - hozam viszony, finanszírozási - hatékonyság elemzése.
 24. Tőzsde felépítése, működése, hatása a vállalatok értékére és jövedelmezőségre. Tőzsde szerepe Magyarországon.
 25. A költség és teljesítmény elszámolás folyamatát egy termelő, kereskedelmi, szolgáltató vállalkozás gyakorlatában. (a hagyományos költségszámítási rendszereket, a hagyományos költségszámítás folyamatát, az általános költségek elszámolását, a szolgáltató részlegek költségeinek felosztását és a közvetett költségek költségviselőkre történő felosztásának menetét. Ismertesse hogyan alakultak ki a tevékenységalapú költségszámítási rendszerek.)