Számviteli kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Vajna Istvánné Dr. Tangl Anita, egyetemi docens

ELÉRHETŐSÉG: penzugy.intezet@gtk.szie.hu, Tangl.Anita@gtk.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi docens:  3  fő
Adjunktus    1 fő

Tanársegéd    1 fő

Mestertanár:   1  fő

PhD hallgató:    2 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Számvitel, Könyvvizsgálat, Számviteli rendszerek kialakítása és működtetése, IFRS rendszerek sajátosságai, IFRS bevezetésének lehetőségei, Igazságügyi számvitel, Költségvetési számvitel és auditálás, Vállalatelemzés, 

SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG:
Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Magyar Controlling Egyesület
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete
MTA Agrárközgazdasági Bizottság, Agrártudományok Osztálya

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
kutatás-fejlesztés

szakértés

oktatás

tanulmányok készítése

MEGBÍZÁSOK:
Állami Számvevőszék (2002-től), Pénzügyminisztérium (1992-től), Magyar Controlling Egyesület (2002-től), Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete (2002-től), Magyar Könyvvizsgálói Kamara (2002-től),

 

Accounting research team

RESEARCH GROUP LEADER: Anita Vajna Istvánné Dr. Tangl, associate professor
CONTACT: penzugy.intezet@gtk.szie.hu, Tangl.Anita@gtk.szie.hu
 

RESEARCH GROUP EXPERTS
Associate Professor    3 people
Assistant Professor   1 person
Assistant lecturer     1 person
Master teacher   1 person
PhD student        2 people
 

RESEARCH AREAS
Accounting, Auditing, Design and operation of accounting systems, Specialties of IFRS systems, Possibilities of introducing IFRS, Forensic accounting, Budget accounting and auditing, Company analysis,

PROFESSIONAL MEMBERSHIP
Hungarian Chamber of Auditors
Hungarian Controlling Association
Association of Hungarian Accounting Professionals
Agricultural Economics Committee of the Hungarian Academy of Sciences, Department of Agricultural Sciences
 

AVAILABLE SERVICES
research and development
expertise
education
studies
 

ORDERS
State Audit Office (since 2002), Ministry of Finance (since 1992), Hungarian Controlling Association (since 2002), Hungarian Association of Accounting Professionals (since 2002), Hungarian Chamber of Auditors (since 2002),