Controlling kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. habil Zéman Zoltán, egyetemi tanár

ELÉRHETŐSÉG: penzugy.intezet@gtk.szie.hu; Zeman.Zoltan@gtk.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi tanár: 1 fő

Egyetemi docens:  1 fő

Egyetemi adjunktus: 1 fő

Tanársegéd: 2 fő

Tanácsadó: 1 fő

PhD hallgató: 7 fő
 

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Vállalatelemzés, Pénzügyi menedzsment, Vállalatértékelés, Felnőttoktatás, Tananyagok

SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG:
MTA Pénzügytani Bizottság, Gazdasági- és Jogtudományok Osztálya
Magyar Controlling Egyesület
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete
Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Adótanácsadók Egyesülete

Gazdaság és Pénzügy Folyóirat szerkesztőbizottsági tagság

Controller Infó szerkesztőbizottsági tagság

Economy & Business Journal (Bulgária) Editorial Board

International Journal of Management Dynamics (India) szerkesztőbizottsági tagság

Asia-Pacific Finance and Accounting Review (India) szerkesztőbizottsági tagság

Controlling-REVIEW UK London sorozatszerkesztő bizottsági tagság

Journal of Modern Accounting and Auditing USA szerkesztőbizottsági tagság

International Journal of Economics, Finance and Management Sciences, szerkesztőbizottsági tagság

Modern Sciences/Moderni Veda szerkesztőbizottsági tagság

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
oktatás,
kutatás,
szakértés

PÁLYÁZATOK:

FMM HEFOP            GLOBUS-Globális BSC az üzleti képzésben, országos szintű felsőfokú alapképzés megteremtése az üzleti alapszakokon (2005)

MEGBÍZÁSOK:
Állami Számvevőszék (2002-től), Pénzügyminisztérium (1992-től), Magyar Könyvvizsgálói Kamara (2002-től), Informatikai cég (2002-től 2010-ig)

 

Controlling research group

 

RESEARCH GROUP LEADER: Dr. habil Zoltán Zéman, professor

CONTACT: penzugy.intezet@gtk.szie.hu; Zeman.Zoltan@gtk.szie.hu

NUMBER OF EMPLOYEES IN THE RESEARCH GROUP:

University professor: 1 person

Associate Professor: 1 person

Assistant Professor: 1 person

Teaching assistant: 2 people

Consultant: 1 person

PhD student: 7 people

 

RESEARCH AREAS:

Company Analysis, Financial Management, Company Evaluation, Adult Education, Curriculum

PROFESSIONAL MEMBERSHIP:

Finance Committee of the Hungarian Academy of Sciences, Department of Economics and Law

Hungarian Controlling Association

Association of Hungarian Accounting Professionals

Hungarian Chamber of Auditors

Association of Tax Advisers

Membership of the editorial board of the Journal of Economics and Finance

Controller Info editorial board membership

Economy & Business Journal (Bulgaria) Editorial Board

Member of the Editorial Board of the International Journal of Management Dynamics (India)

Asia-Pacific Finance and Accounting Review (India) editorial board membership

Membership of the Controlling-REVIEW UK London Series Editorial Board

Journal of Modern Accounting and Auditing USA editorial board membership

International Journal of Economics, Finance and Management Sciences, editorial board membership

Modern Sciences / Modern Veda editorial board membership

 

AVAILABLE SERVICES:

education,

research,

expertise

 

GRANTS:

FMM HEFOP GLOBUS-Global BSC in business education, creation of a nationwide higher education undergraduate degree in business (2005)

 

ORDERS:

State Audit Office (since 2002), Ministry of Finance (since 1992), Hungarian Chamber of Auditors (since 2002), IT company (from 2002 to 2010)