Pénzügyi kutató csoport

 

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. Pataki László, egyetemi docens

ELÉRHETŐSÉG: penzugy.intezet@gtk.szie.hu, pataki.laszlo@gtk.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Professor emerita: 1 fő
Egyetemi docens:  2  fő
Egyetemi adjunktus: 2 fő
Tudományos főmunkatárs:   -   fő
Asszisztens:  -  fő
PhD hallgató: 1  fő
Predoktor:  -  fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Pénzügytudomány, Fiskális gazdaságtan, Vállalatelemzés, Értékbecslés, Privát tőke, Privát befektetés, Kockázati tőkealapok, Felnőttoktatás, Tananyagok

SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG:
MTA Pénzügytani Bizottság, Gazdasági- és Jogtudományok Osztálya
MTA Agrárközgazdasági Bizottság
Magyar Controlling Egyesület
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete
International Association of Agricultural Economists
International Farm Management Association

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
oktatás
kutatás
szakértés

MEGBÍZÁSOK:
Állami Számvevőszék (2002-től), Pénzügyminisztérium (1992-től)

 

 

 

Financial research group

 

RESEARCH GROUP LEADER: Dr. László Pataki, associate professor

CONTACT: penzugy.intezet@gtk.szie.hu, pataki.laszlo@gtk.szie.hu

NUMBER OF EMPLOYEES IN THE RESEARCH GROUP:

Professor Emeritus: 1 person

Associate Professor: 2 people

Assistant Professor: 2 people

Senior Research Fellow:

Assistant: - person

PhD student: 1 person

Predoctor: - main

 

RESEARCH AREAS:

Finance, Fiscal Economics, Company Analysis, Valuation, Private Equity, Private Investment, Venture Capital Funds, Adult Education, Curriculum

 

PROFESSIONAL MEMBERSHIP:

Finance Committee of the Hungarian Academy of Sciences, Department of Economics and Law

Agricultural Economics Committee of the Hungarian Academy of Sciences

Hungarian Controlling Association

Association of Hungarian Accounting Professionals

International Association of Agricultural Economists

International Farm Management Association

 

AVAILABLE SERVICES:

education

research

expertise

 

ORDERS:

State Audit Office (since 2002), Ministry of Finance (since 1992)