Gyorsmenü

Záróvizsga információk

ÚTMUTATÓ

a szak/diplomadolgozat leadásához

a 2019/2020. tanév tavaszi félévére a SZIE GTK-n az egészségügyi helyzetre való tekintettel

 

A 4/2020 (IV. 22) sz. rektori utasításnak megfelelően a 2019/2020-as tanév tavaszi félévében esedékes szak/diplomadolgozatok leadásához, valamint a záróvizsgák sikeres lebonyolításához kérjük hallgatóinkat és kollégáinkat, hogy az alábbiak szerint járjanak el:

  • A záróvizsgázni szándékozó Hallgatónak elektronikus úton kell jelentkeznie a záróvizsgára a Neptun rendszeren keresztül.

Határidő: 2020. április 27.

  • A Hallgató az előzetes tájékoztatás alapján határidőre feltölti a Thesis rendszerbe a konzulens(ek) által elfogadott szak/diplomadolgozatot. Szakdolgozat/diplomadolgozat feltöltéssel kapcsolatos információk ezen az oldalon a Záróvizsgával kapcsolatos információk menü alatt.

Határidő: 2020. május 8. (péntek) 12:00

Késedelmes leadási határidő: 2020. május 15. (péntek) 12:00

A késedelem díja a HJT 2. számú melléklete (A hallgatók által fizetendő szolgáltatási díjak 2016/2017. tanévtől) alapján Diploma-/szakdolgozat késedelmes leadása esetén hetente 10.000 Ft.

A Hallgatónak a késedelmi díjról szóló tételt saját magának kell kiírnia a Neptunban, majd be is kell fizetnie a gyűjtőszámlájáról. A befizetés teljesítését a záróvizsga előtt két héttel ellenőrizni fogjuk. Ha a tételt nem engedi kiírni a rendszer - abszolvált státusz esetén fordulhat elő - a hallgató jelezze azt tanulmányi előadójának.

A TDK-ás hallgatóknak a szak/diplomadolgozatként beadott pályamunkákat és annak mellékleteit is fel kell tölteni a Thesisbe!

  • Annak igazolása céljából, hogy a diplomamunka, szakdolgozat beadásra, bírálatra alkalmas, a belső témavezető a rektori utasítás szerint a dolgozat azon oldalát, amelyet a kari előírások alapján alá kell írnia [Konzultáción való részvétel igazolása], szkennelve e-mailen küldi meg a szak koordinátorának vagy a szakot gondozó intézet részéről kijelölt ügyintézőnek és az érintett hallgatónak.

Határidő: 2020. május 11.

Késedelmesen leadott dolgozat esetén a határidő: 2020. május 13.

  • A szak/diplomadolgozathoz kapcsolódó, esetleges titkosítási nyilatkozatokat az oktatási dékánhelyettesnek, Naárné Dr. Tóth Zsuzsannának címezve az e-mail címére (Toth.Zsuzsanna@gtk.szie.hu) kérjük megküldeni, amely aláírva és lepecsételve, szkennelt formában e-mailen visszaküldésre kerül a szak koordinátorának vagy a szakot gondozó intézet részéről kijelölt ügyintézőnek és az érintett hallgatónak.
  • A 4/2020. (IV.22) rektori utasításban szabályozásra került, hogy a hallgató nevét, a szakdolgozat címét és a konzulensek nevét az egyes intézetek megküldik a Tanulmányi Osztály részére az illetékes tanulmányi ügyintézőnek a Neptunban való rögzítés céljából Excel táblázatban. A bírálókat és a bírálati eredményeket, mint eddig, az intézeti adminisztrátorok viszik fel a Neptun felületre. A szakot gondozó intézet részéről kijelölt adminisztrátor küldi ki a dolgozatot bírálatra a felkérő levéllel és a szak/diplomadolgozat bírálati lappal együtt.

A bírálatok beérkezésének határideje 2020. május 25. Ezt követően pedig kezeli a beérkező bírálatokat és előkészíti a záróvizsgát

Határidő: a dolgozat beérkezésekor, folyamatosan.

A bírálat beérkezésekor a bírálati eredményeket a szak koordinátora vagy a szakot gondozó intézet részéről kijelölt ügyintéző a már említett Excel táblázatban rögzíti, és a teljes Excel táblázatot az illetékes tanulmányi ügyintézőnek megküldi a Neptun rendszerben történő rögzítésre.

 

Záróvizsgázóknak fontos határidők a 2019/2020-as tanév tavaszi félévben:

Záróvizsgára jelentkezési határidő: 2020. április 27.

Szak/diplomadolgozat leadási határidő: 2020. május 8.

Szak/diplomadolgozat késedelmes leadási határidő: 2020. május 15.

Vizsgaidőszak: 2020. április 27 – május 15.

Felkészülés a záróvizsgára: 2020. május 5 – június 1.

Záróvizsga időszaka: 2020. június 2 – 19. Gödöllőn

(A vészhelyzet feloldása esetén a hatályos szabályozás szerint.  )

Diplomaátadó ünnepség: 2020. július 1-8.

(A vészhelyzet feloldása esetén a hatályos szabályozás szerint.)

 

A kialakult helyzetre való tekintettel kérünk mindenkit, hogy a megadott határidőket pontosan tartsa be!

Hallgatóinknak sikeres felkészülést kívánunk!