Gyorsmenü

Diplomaoklevél kiadásával kapcsolatos információk (2020 előtt végzett hallgatóknak)

Tájékoztató oklevélkiadás menetéről     https://szie.hu/tajekoztato-oklevelkiadas-meneterol

A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV.10.) kormányrendelet (a továbbiakban: korm. rendelet) 6. §-a szerint: „Aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.”

A fenti rendelkezés értelmében mindazok a sikeres záróvizsgát tett hallgatók, akik a korábbi egyetemi és főiskolai szakok képesítési követelményei szerinti, továbbá az alap- és mesterképzési szakok, felsőoktatási szakképzések és szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei szerinti ún. nyelvvizsga követelményt nem teljesítették, a nyelvvizsga követelmény teljesítése nélkül kaphatják meg oklevelüket.

A Szent István Egyetemen a fenti rendelkezés több ezer volt hallgatót érint, akik részére a kormányrendelet értelmében oklevél állítható ki. Az oklevélkiadás általános szervezési feladatai megtörténtek.

Az oklevelek kiállítása és kiadása az Egyetem és a volt hallgatók együttműködését igényli és az alábbi eljárásrend szerint történik.

Az oklevél kiállítás és kiadás részfeladatai és általános határidői ....

 

Gyakori kérdések és válaszok a nyelvvizsgamentességről     https://szie.hu/gyakori-kerdesek-es-valaszok-nyelvvizsgamentessegrol

2020-04-24 11:25

1. Kikre vonatkozik a nyelvvizsga mentesség?

A mentesség vonatkozik az alapképzés, a felsőoktatási szakképzés (2013-tól), a mesterképzés, a főiskolai szintű képzés, az egyetemi szintű képzés és a gazdaságtudományi szakirányú továbbképzés minden kimeneti nyelvvizsga-követelményére, függetlenül annak mennyiségétől (egy vagy több), fajtájától (általános vagy szaknyelvi), típusától (írásbeli, szóbeli vagy komplex) szintjétől (B2 vagy C1), nyelvétől.

Nem mentesül az a hallgató, aki jelenleg tanulmányokat folytat és 2020. augusztus 31-ét követően teljesíti a záróvizsgát. Nem mentesül továbbá az sem, aki nem nyelvvizsga, hanem valamely más nyelvi követelmény (pl. belső nyelvi vizsga) nem teljesítése miatt nem kaphatta meg az oklevelét....